Strona główna
niedziela, 19 listopada 2017 r.
Imieniny: Elżbieta, Faustyna

Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji PGN

Strona główna » Aktualności » Uchwała Rady Miasta w sprawie przyjęcia do realizacji PGN

data dodania: 2015-08-27 10:51:13

Podczas ostatniej sesji, 20 sierpnia Rada Miasta Skierniewice podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” na lata 2015-2020.

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Skierniewice” na lata 2015-2020 sporządzono w ramach projektu o tej samej nazwie, realizowanego w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.Konieczność opracowania Planu wiązała się z ratyfikowanym przez Polskę Protokołem z Kioto oraz przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 pakietem klimatyczno-energetycznym, które skutkują szeregiem obowiązków, w tym w szczególności koniecznością redukcji emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii, a także zwiększenia udziału wykorzystania energii z odnawialnych źródeł.

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dokument, którego celem jest określenie wizji rozwoju Miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Kluczowym elementem Planu jest wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych, realizujących określoną wizję Miasta w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz wdrożenia nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Podstawą opracowania efektywnego Planu była inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych z terenu Miasta (w dwóch obszarach: samorząd i społeczeństwo), oparta na jej bilansie energetycznym.
Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji zostały zidentyfikowane niezbędne
do realizacji zadania inwestycyjne i nieinwestycyjne przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów.
Miasto Skierniewice poprzez opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej zobowiązuje się do podejmowania wszelkich działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na jego obszarze, a w szczególności do:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
• redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie poziomu efektywności energetycznej,
• poprawy jakości powietrza (zgodnie z opracowanymi Programami Ochrony Powietrza).
Powyższe cele będą przyświecać Miastu Skierniewice nie tylko do 2020 roku,
ale i w dalszej perspektywie czasowej. Realizacja założeń długoterminowych będzie możliwa dzięki podejmowaniu konkretnych działań ukierunkowanych na poprawę jakości  powietrza. Do kluczowych zadań należy zaliczyć:
• kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych,
• zwiększenie wyposażenia  Miasta w infrastrukturę energetyczną (sieć gazową
oraz ciepłowniczą),
• modernizację technologii służących do ogrzewania budynków i wykorzystanie instalacji ekologicznych,
• propagowanie oraz wspieranie wykorzystania energii odnawialnej (panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne i pompy ciepła, wykorzystanie biomasy),
• budowę ścieżek rowerowych i propagowanie transportu rowerowego;
• właściwe planowanie przestrzeni urbanistycznej,
• podejmowanie działań promujących wszelkie sposoby redukcji emisji CO2
oraz podniesienie efektywności energetycznej.

Ponadto, opracowany i przyjęty Plan stworzy realne możliwości i umocowania prawne dla Miasta Skierniewice oraz pozostałych podmiotów wymienionych w przedmiotowym dokumencie, aplikujących po zewnętrzne środki finansowe, w celu jak najbardziej efektywnej realizacji przedsięwzięć w nim zawartych.


Treść uchwały w załączeniu.

czytano: 2398 razy

autor: Um Skierniewice

Strona główna
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 25

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe