Strona główna
czwartek, 23 listopada 2017 r.
Imieniny: Adela, Felicyt

XXXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice

Strona główna » Aktualności » XXXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice

data dodania: 2017-05-19 11:42:20

W czwartek 25 maja 2017 roku o godz. 16.00 w sali  konferencyjnej ośrodka sportu przy ul. Pomologicznej 8 w Skierniewicach, odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Skierniewice. Porządek obrad prezentujemy poniżej, a w załączeniu projekty uchwał.

Porządek dzienny : 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Uwagi do porządku dziennego.
3. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVII/2017 z XXXVII sesji Rady Miasta Skierniewice odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku. 
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Skierniewice na lata 2017-2023 wraz z prognozą długu na lata 2017-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2017 rok. 
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumień międzygminnych z Gminą Maków.  
7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice obejmujący ulicę Aleję Macieja Rataja wraz z Rondem Solidarności.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w rejonie ulic T. Kościuszki i L. Waryńskiego. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony przy ulicy Jana III Sobieskiego. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony w sąsiedztwie ulic Józefa Kozietulskiego i Józefa Poniatowskiego.   
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragment miasta Skierniewice położony pomiędzy ulicami: Mszczonowską, Mikołaja Kopernika, Aleją Niepodległości i Rawską. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej numerem działki 258/7 o powierzchni 1,9690 ha, położonej w Skierniewicach (obręb 1) przy ul. Waryńskiego 14. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Skierniewice. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Skierniewice, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania spełniania tych kryteriów. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na obszarze Gminy Miasto Skierniewice, na lata 2017 – 2018. 
16. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
17. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016.
18. Informacja o pracy Prezydenta Miasta Skierniewice w okresie od 19 kwietnia 2017 roku do 15 maja 2017 roku. 
19. Interpelacje i zapytania radnych. 
20. Wolne wnioski i oświadczenia. 
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie sesji.

czytano: 1216 razy

autor: Um Skierniewice

Strona główna
KALENDARZ IMPREZ

  Listopad 2017 

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kliknij i zobacz wydarzenia
OSÓB ONLINE: 37

Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
tel. (046) 834-51-00, fax: (046) 834-51-51
email: umskier@um.skierniewice.pl

ALPANET - Polskie Systemy Internetowe